Vergangene Kongresse

31. Kongress der Deutschen Kontinenz Gesellschaft
Essen, 22. November - 23. November 2019

Kongresspräsidenten
Univ.- Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Witten
PD Dr. Gert Naumann, Erfurt

Tagungspräsidenten AK Urologie
Prof. Dr. Mark Goepel, Velbert
Prof. Dr. Dr. phil. Matthias Oelke, Gronau


30. Kongress der Deutschen Kontinenz Gesellschaft
Stuttgart, 19. Oktober - 20. Oktober 2018

Kongresspräsidenten
Prof. Dr. Christl Reisenauer, Tübingen
Prof. Dr. Alfred Königsrainer, Tübingen
Prof. Dr. Dr. h.c. Arnulf Stenzl, Tübingen

Tagungspräsident AK Urologie
Prof. Dr. Stephan Bross, Bruchsal